Asset Managment

 • CZ
 • Cílové marketingové plány
 • Spolupráce a online marketing
 • Tvorba webových stránek a zvýšení vlastní vyditelností
 • Plánování
 • Standardy kvality zpracování
 • Analýza spokojenosti zákazníků
 • Mystery guest check
 • EN
 • Target marketing plans
 • Cooperation and online marketing
 • Web site creation and increase his visibilty
 • Supply planning
 • Quality standards elaboration
 • Customer satisfaction analysis
 • Mystery guest check
 • IT
 • Azioni di marketing mirate
 • Cooperazioni e Marketing on-line
 • Creazione e indicizzazione di un sito web
 • Pianificazione dell‘ offerta
 • Elaborazione di standard di qualita
 • Analisi del customer satisfaction
 • Mystery Guest Check
© 2015 itmgroup.cz